Program sektorowy INNOSTAL realizowany jeat w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

Program INNOSTAL ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu stalowego. Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego INNOSTAL, złożonego do NCBR przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Obszary tematyczne, na których skupiają się działania Programu dotyczą:

 • Nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania,
 • Nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej,
 • Odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
 • Optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,
 • Innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska,
 • Innowacyjnych rozwiązań unowocześniających i wspomagających hutnicze procesy technologiczne.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstw

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu programu INNOSTAL w 2019 roku to 190 mln zł.

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.

 

Zgodnie z harmonogramem na 2019 r. przewidziano:

 • rozpoczęcie naboru wniosków 15 maja 2019 r.
 • zakończenie naboru wniosków 18 sierpnia 2019 r. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna zaś 30 mln zł. Okres realizacji projektów może wynosić do 3 lat. Dzięki kolejnym udogodnieniom wprowadzonym przez NCBR przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.

Nabór wniosków o dotacje dla firm działających w przemyśle stalowym w ramach programu „INNOSTAL”

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.