Strona firmy doradczej na temat dotacji w programie INNOSTAL

Program sektorowy INNOSTAL realizowany będzie w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

Program INNOSTAL ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu stalowego. Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego INNOSTAL, złożonego do NCBR przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć:

  • Nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania,
  • Nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej,
  • Odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
  • Optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,
  • Innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska,
  • Innowacyjnych rozwiązań unowocześniających i wspomagających hutnicze procesy technologiczne.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOSTAL to 120 mln zł.

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.

 

Nabór wniosków o dotacje dla firm działających w przemyśle stalowym w ramach programu „INNOSTAL”

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

źródła : NCBR – Instytucja udzielająca wsparcia w działaniu INNOSTAL

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon