Strona firmy doradczej na temat dotacji w programie INNOSTAL

Program sektorowy INNOSTAL realizowany będzie w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

Program INNOSTAL ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu stalowego. Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego INNOSTAL, złożonego do NCBR przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć:

  • Nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania,
  • Nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej,
  • Odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
  • Optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,
  • Innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska,
  • Innowacyjnych rozwiązań unowocześniających i wspomagających hutnicze procesy technologiczne.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu programu INNOSTAL w 2017 roku to 95 mln zł.

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.

 

W 2017 roku wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 9 października do 8 grudnia 2017 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna zaś 30 mln zł. Okres realizacji projektów może wynosić do 3 lat. Dzięki kolejnym udogodnieniom wprowadzonym przez NCBR przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.

Nabór wniosków o dotacje dla firm działających w przemyśle stalowym w ramach programu „INNOSTAL”

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

źródła : NCBR – Instytucja udzielająca wsparcia w działaniu INNOSTAL

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon